Субстанции

Наименование ФСНомер реестровой записи в ГРЛС
1Азелаиновая кислота№ ЛСР-000842/10 от 09.02.2010 г.
2Азитромицин№ ЛСР-005187/07 от 24.12.2007 г.
3Бетагистина гидрохлорид№ ЛСР-000119/09 от 14.01.2009 г.
4Глицин№ ФС-00035 от 02.07.2012 г.
5Дезлоратадин№ ФС-000834 от 08.05.2014 г.
6Индапамид№ ЛСР-004369/08 от 07.06.2008 г.
7Карведилол№ ЛСР-002673/08 от 10.04.2008 г.
8Кеторолака трометамин№ ЛСР-002572/08 от 08.04.2008 г.
9Кларитромицин№ ЛСР-010389/08 от 23.12.2008 г.
10Клопидогрела гидросульфат№ ЛСР-003766/08 от 16.05.2008 г.
11Левофлоксацин№ ЛСР-001739/09 от 10.03.2009 г.
12Лозартан калия№ ЛСР-003153/10 от 13.04.2010 г.
13Лоратадин№ ЛСР-002573/08 от 08.04.2008 г.
14Мебгидролин№ ФС-000025 от 22.12.2010 г.
15Мелоксикам№ ЛСР-001760/09 от 10.03.2009 г.
16Молочная кислота№ ЛСР-007619/09 от 29.09.2009 г.
17Нафтифина гидрохлорид№ ФС-001317 от 28.01.2016 г.
18Очищенная Микронизированная Флавоноидная Фракция (ОМФФ)№ ФС-001049 от 17.03.2015 г.
19Периндоприла эрбумин№ ЛСР-007011/08 от 02.09.2008 г.
20Пирибедил№ ФС-001826 от 27.11.2018 г.
21Рамиприл№ ЛСР-010503/08 от 24.12.2008 г.
22Рисперидон№ ФС-000112 от 10.06.2011 г.
23Силденафила цитрат№ ФС-000572 от 07.05.2013 г.
24Тербинафина гидрохлорид№ ЛСР-002579/08 от 08.04.2008 г.
25Тилорон№ ФС-000139 от 28.09.2011 г.
26Триметазидина дигидрохлорид№ ЛСР-003635/08 от 12.05.2008 г.
27Фебуксостат№ ФС-001883 от 20.05.2019 г.
28Фенспирида гидрохлорид№ ФС-000440 от 19.11.2012 г.
29Флуконазол№ ЛСР-010212/08 от 15.12.2008 г.
30Цетиризина дигидрохлорид№ ФС-000135 от 23.09.2011 г.
31S-этилизотиурония диэтилфосфат№ ФС-001881 от 24.04.2019 г.